hu | en

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg az Exittheroom Kft.(1037 Budapest, Farkastorki lejtő 31/b. Cg. 01-09-170365, a továbbiakban Exittheroom Kft.) kizárólagos tulajdonában álló www.alkotasutca.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználására vonatkozó feltételeket.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére és nem vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat és nem vehetnek részt az Alkotásutca rendezvényein sem. Ha mégis kiskorú vendég érkezik a programra, szóbeli szülői/gondviselői engedéllyel teheti ezt meg. Ebben az esetben a kiskorú szülője/gondviselője minősül Felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződési Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a ennek változásait nyomon követi és tudomásul veszi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált bármely szolgáltatás igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosítás publikálásra kerültek a Weboldalon.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Alkotásutca.hu, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

 

Az Alkotásutca működése

Az Alkotásutca közösségi művészeti élmény, melynek során Felhasználó az Alkotásutca művészeti vezetőjének segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több Esemény és ahhoz rendelve az azokon készülő festmény képe megtalálható, ezeket az Alkotásutca határozza meg, a Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpontot, festményt az aktuális elérhetőség alapján.

 

Változó tényezők: Az események időpontja, művészeti vezetője és felépítése is változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások az Alkotásutca megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az a művészeti vezető tartja a foglalkozást, aki a Weboldalon szerepel.

A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény és a művészeti vezető estéről estére változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Az Alkotásutca mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az adott Szakkört. Az Alkotásutca a változtatás jogát fenntartja.

 

Időkeret: Az Alkotásutca törekszik arra, hogy az előre megadott időpontban kezdődjön és 3 órán belül megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat. Az időkeretbe nem tartozik bele a köztes szünet, melynek hosszát az Instruktor határozza meg, saját belátása alapján. Az időkeret változásáért az Alkotásutca felelősséget nem vállal.

Érkezés az eseményre: Az Alkotásutca eseményeire maximum 15 perccel korább lehet megérkezni. Ennél korábbi érkezés esetén az Instruktor nem köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a helyszínt, mivel az zavarja az előkészületi munkálatokban.

Késés az eseményről: Az eseményekről történő késés a Felhasználó számára nem megengedett. A meghirdetett kezdés időpontját követően maximum 15 perccel az Insturkton nem köteles biztosítani a Felhasználónak az eseménybe történő becsatlakozást. A Felhasználó ilyen esetben az óra megzavarása nélkül az info@alkotasutca.hu e-mail címre jelezheti kéréseit. Késés esetén az Exittheroom kft. nem köteles rá, hogy új alkalmat ajánljon fel a Felhasználónak.

Ajándékutalványok felhasználási feltételei:
1. Az utalvány az Élményfestésen való egyszeri résztvételre jogosít az utalványon megadott számú résztvevővel, egy a www.alkotasutca.hu oldalon meghirdetett események közül.
2. Az online rendszerben történő foglalás az utalvánnyal végleges, ennek visszavonása nem lehetséges.
3. Az foglalt időpont be nem tartása (igénybevételének elmulasztása) esetén a kibocsátó alternatív időpontot felajánlani nem köteles.
4. Az utalvány készpénzre nem váltható, kizárólag fizetőeszközként szolgál a fent nevezett szolgáltatás igénybevétele esetén.
5. Az utalvány vissza nem váltható, be nem cserélhető.
6. Érvényes foglalás leadásával automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket.
7. Az Alkotásutca az utalvány elvesztése vagy a kuponkód harmadik személy általi szándékos eltulajdonítása révén keletkezett anyagi kár esetében felelősséget nem vállal.

Végtermék: Az Alkotásutca semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Esemény során a Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon található festmény.

Az Alkotásutca festményei, melyek a Weboldalon megtalálhatóak, az Alkotásutca számára lettek készítve, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat az Alkotásutca engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

 

Lemondás: Az Alkotásutca Szakköreit 4-nél kevesebb jelentkező esetén elmaradhat, erről az érintett Felhasználót e-mailben értesítjük, legkésőbb az esemény előtt 1 órával.

 

Viselkedési normák

Az Alkotásutca eseményein és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedési norma magában foglalja, hogy a Felhasználó más Felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül. Az eseményre nem érkezik ittas vagy bódult állapotban és betartja az elvárt viselkedési normákat.

 

Jegyvásárlás, lemondás – A „Hogyan működünk” pont kiegészítése

A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak regisztrálnia kell, ahol meg kell adnia a következő adatokat:

Regisztráció nélküli vásárláshoz a következő adatokat kell megadni:

 

Promóciók

 

Hírlevél

 

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz az Alkotásutca közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy az Alkotásutca közösségének része.

Az Alkotásutca Eseményein kép- és hangfelvétel készülhet, melyet az Alkotásutca marketing célokra használhat. Felhasználó a jegyvásárlással, illetve az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy kép-és hanganyagon szerepeljen és a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében térítésmentesen felhasználja.

 

Felelősség

Az Alkotásutca semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint a Szakkört) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy az Alkotásutca szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről a Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. Az Alkotásutca a felelősséget különösképpen a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, az Alkotásutca eseményen készült festményekkel, valamint az Alkotásutca eseményen használt eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

Az Alkotásutca nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

Az Alkotásutca szakkörön ital- és ételfogyasztás az aktuális kínálat szerint lehetséges. A fogyasztás költségét a festés jegyára tartalmazza. A kínálatot az Alkotásutca határozza meg.

 

Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a Magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Az Adatvédelmi Szabályzat eléréséhez kattints ide.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: info@alkotasutca.hu vagy 06702305949 telefonszámon.

 

Alapfogalmak

Üzemeltető: Exittheroom Kft.

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás egy eseményre

Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére

Szolgáltatás: Közösségi művészeti alkotási élmény, valamint a Weboldalon keresztül a jegy és ajándékutalvány vásárlás a Szakkörre

Esemény/Szakkör: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető Alkotásutca közösségi festészeti program

Weboldal: www.alkotasutca.hu

Művészeti vezető/Instruktor: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja, segíti az Eseményt